Slovácký aeroklub Kunovice se stal majitelem obou ex-vládních Tupolevů TU-154M

20.08.2015 07:06

Letecké muzeum v Kunovicích zahájilo v loňském roce spolupráci s Leteckým muzeem Olomouc, prvním společným projektem měla být přeprava dvou letounů Tupolev TU-154M z vojenského letiště v Praze Kbelích do Olomouce a Kunovic. Jedná se o největší akci týkající se přepravy dvou takto rozměrných leteckých exponátů v historii České republiky, její příprava byla ale ohrožena nepředpokládaným stěhováním Leteckého muzea Olomouc do nových prostor, což mělo za následek jak zpoždění demontáže obou letounů tak hrozily navazující finanční komplikace. Celou situaci pomohl zachránit Slovácký aeroklub Kunovice, který oba letouny odkoupil. K vyřešení významnou měrou přispělo Ministerstvo obrany České republiky, které prostřednictvím Agentury hospodaření s nemovitým majetkem pomohlo zajistit prodloužení užívání plochy stojánky na letišti v Praze - Kbely a to bezplatně, vzhledem k tomu, že se jedná o muzejní exponáty. Vstříc rovněž vyšlo velení 24. základny dopravního letectva AČR v Kbelích, které dobrovolníkům demontujícím oba letouny prodloužilo vstup do areálu letiště. O ochotném personálu letiště, který tam mechaniky z Kunovic musí trpět, nemluvě. Díky tomu budeme schopni úspěšně dokončit projekt "VELKÝ PŘELET aneb stádo slonů uchem jehly" - převoz dvou bývalých vládních speciálů a jejich umístěním do obou muzeí. Což znamená zachránit je před sešrotováním. Celá akce tedy pokračuje dál, pouze s posunem termínu realizace minimálně o půl roku.

 

 


Zpět