O nás

Kdo jsme?

Jsme členové spolku Slovácký aeroklub Kunovice, dobrovolníci a fandové letecké techniky, kterým není lhostejný současný stav exponátů leteckého muzea v Kunovicích, které postupem let získalo spíše charakter leteckého vrakoviště. Naší snahou je tento stav změnit. Celá aktivita vzešla z řad členů aeroklubu, který je vlastníkem těchto exponátů, ale již léta nebyl (od r. 2005) provozovatelem muzea. Dnes, kdy je vše bez finančních prostředků mnohem složitější a technické památky jsou u nás v regionu na okraji zájmu oficiálních organizací, bychom se bez pomoci veřejnosti neobešli. Proto jsme moc rádi za to, že se k nám další dobrovolníci a pomocníci přidávají.

(Foto: Radek Filípek)

Jaký je problém?

Chybějící budovy/hangáry do kterých by se pohodlně vešlo minimálně třiadvacet strojů. Postavené ale nemusejí být hned. Když bude hotový jeden (cca 10 mil. korun), schováme pod střechu ty nejvíce poškozené stroje (min.15 ks) a začneme s jejich renovací. Kapacity i odborníky na to máme.

(Foto: LMKU)

Jak pomůžete?

Je to jednoduché!

  • Navštivte nás v sezoně 2015 a zaplaťe vstupné.
  • Nakupte u nás v e-shopu výnos z Vašeho nákupu přechází okamžitě pro potřeby Leteckého muzea v Kunovicích. 
  • Přispějte přímo na účet na pomoc LMK podrobnosti najdete: zde


Slovácký aeroklub přišel s jasnou koncepcí na postupnou záchranu exponátů a budoucí rozvoj muzea.

       Koncepce rozvoje Leteckého muzea v Kunovicích pod taktovkou                     Slováckého aeroklubu aneb...

..."STARTUJEME!"

Letos v dubnu zahájí Slovácký aeroklub novou sezónu provozování Leteckého muzea v Kunovicích samostatně, po téměř 10ti letech spolupráce se Slováckým muzeem Uherské Hradiště. Aeroklub (spolek = neziskovka) tak navazuje na iniciativu Zachraňte Letecké muzeum Kunovice, kdy skupina nadšenců dokázala svými aktivitami probudit zájem laické i odborné veřejnosti a po dvou letech snahy má muzeum konečně lepší vyhlídky do budoucna. Aeroklub, který mimochodem letos oslaví 70 let od svého založení, poté, co finančně stabilizoval svůj provoz, přišel s jasnou koncepcí na postupnou záchranu exponátů a budoucí rozvoj muzea. Na základě půlročních jednání s Městem Kunovice a Slováckým muzeem Uherské Hradiště se rozhodl provozovat letecké muzeum samostatně. Na podzim roku 2014 vypověděl smlouvu o spolupráci a po dohodě s Městem Kunovice, které zapůjčilo na rok 2015 pozemek, může začít realizovat svůj záměr (cizím slovem koncepci).

Koncepcí aeroklubu je tedy, na základě analýzy současné situace a s ohledem na předchozí jednání s Městem Kunovice a Slováckým muzeem, samostatně provozovat letecké muzeum a to z důvodu větší akceschopnosti a rychlejšího dosažení záchrany exponátů. 

Kupříkladu peníze ze vstupného již  nebudou putovat složitou cestou přes rozpočet krajské organizace a příjmy budou zůstávat v plné výši přímo v muzeu, což přinese více financí na opravy letounů nebo budování dalších expozic. V budoucnu pak aeroklub plánuje spolupráci s městem, Zlínským krajem a dalšími institucemi z veřejného i soukromého sektoru.

Koncepce vychází z analýz jak stávajícího stavu exponátů, společenské situace v regionu a současných možností aeroklubu, tak z příležitostí, které se v současné době nabízí. Cílem je záchrana exponátů, zajištění provozu ale také další rozvoj expozic. Ze všech dosavadních zkušeností vyplývá, že nejlépe zajištěný rozvoj probíhá při provozování muzea zakladatelem (soukromé subjekty, fyzické osoby či spolky) za podpory města či kraje. Zakladatel exponáty vlastní, opravuje a rozšiřuje muzejní činnosti, město či kraj poskytuje prostory - budovy či pozemky.

Ve všech úspěšných případech spadá provoz muzea čistě pod zakladatele muzea. Obdobný model navrhujeme také pro Kunovice - nechť aeroklub vlastní a vystavuje, město nechť poskytne pozemky. Jelikož se aeroklub snaží o co nejrychlejší stavbu prvního hangáru pro nejdůležitější exponáty, je potřeba řešit i převod pozemků - je vyžadováno zákonem, aby vlastník pozemku a budovy byl stejný. Důležitou složkou je rovněž lidský potenciál - aeroklub disponuje širokou škálou odborníků, často jsou to lidé, kteří i v rámci své profese letouny projektují, vyrábí nebo provozují.


Za předpokladu, že muzeum a aeroklub zůstanou nerozděleny v rámci jednoho celku a to včetně přístupu na letiště a v prostředí aktivní letecké výroby, lze reálně vytvořit živý organismus - živé letecké muzeum. Návštěvník bude mít možnost setkat se nejen s historií,  ale i současností letecké výroby, některé exponáty si může i "zažít" - proletět se, seskočit padákem. Navíc aktivnější spoluprací se školami a širší veřejností je možné k letectví přivést další generace a udržet tuto tradici skutečně živou. Což je v  podmínkách ČR ojedinělý případ a podstata naší koncepce.