Videorozhovor 3. 3. 2018

Povídání o Velkém přeletu, o TU BANDITOS a motivačních nápisech na letadle s Radkem Bartoníčkem